- Det smarteste de unge kan gjøre, er øyeblikkelig å forlate en fest der det er narkotika

foto