Disse boksene på taket av Thon-hotellet er ulovlig