En harstadmann er dømt til fengsel for grov narkotikaforbrytelse