– Det er indikasjoner på at endringer i klimaet har ført til mer krevende værforhold for flyoperasjoner i Nord-Norge på vinterstid, skriver Statens havari­kommisjon (SHK) i en pressemelding.

De peker på at det søndag den 12. februar i år var store værmessige utfordringer på Tromsø lufthavn.

Kommisjonen skriver at SAS, Widerøe og Norwegian alle opplevde hendelser knyttet til intense nedbørsbyger og kraftig vind:

  • Tre fly fra Widerøe ble truffet av lyn og meldte om alvorlig ising.

  • Ett fly fra Norwegian ble truffet av lyn og fikk i tillegg varsel om windshear rett før landing.

  • SAS hadde en hendelse under innflyging der ett fly fikk varsel om windshear før landing og avbrøt innflygingen. De fikk da kraftige vibrasjoner i en motor og valgte å erklære mayday for å få prioritert landing siden det ble planlagt snøbrøyting på rullebanen.

Havarikommisjonen skriver at de har sett på alle hendelsene hver for seg, og at ingen av dem er betegnet som alvorlige luftfarshendelser.

– Samlet indikerer derimot hendelsene på Tromsø lufthavn denne dagen og andre registrerte hendelser vinteren 2022/2023, at været har blitt mer utfordrende for flyoperasjoner i Nord-Norge spesielt.

Kommisjonen vil derfor sette i gang en temaundersøkelse knyttet til klimaendringer og værutfordringer.

Planlagt oppstart for prosjektet er 5. september 2023.