Så mange billetter har Bakgården solgt: – Alt peker mot rekord