Det skriver E24. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache opplyser at økonomien kjøler seg ned, men at prisveksten fortsatt er for høy.

– En økning i renten nå reduserer faren for at prisveksten holder seg høy lenge. Trolig holder vi styringsrenten på 4,5 prosent en god stund fremover, sier Bache i en pressemelding.

Norges Bank setter opp renten med 0,25 prosentpoeng til 4,50 prosent, noe som er i tråd med det sentralbanken har varslet på de to siste møtene.

Norges Bank signaliserer at første rentekutt først kan komme til høsten neste år, men at de også er forberedt på å heve renten ytterligere, skriver E24.

«Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller inflasjonen, faller raskere, kan renten bli satt ned tidligere enn vi nå ser for oss», skriver Norges Bank.

Den norske kronen styrket seg umiddelbart med rundt ti øre mot euro og dollar etter rentehevinga. Etter rentebeslutningen handles en euro til 11,59 kroner, mens en dollar handles til 10,62 kroner.