Kostnadene for nybygd barnehage ble høyere enn forventet