Betaler for at 35 boliger støyisoleres mot de nye jagerflyene

foto