Opprør i kommunen: – Den negative utviklingen har raskt forverret seg

foto