– Vi er sterkt bekymret for eldres aktivitetssentre