Derfor så grunneieren seg nødt til å gjøre noe: – Folk misforstår