Gjelda eksploderer, men kommunen skal bruke milliarder i årene som kommer