Røde Kors er redd beredskapsbilen kan streike i påsken