Det er kommunens tilflytter team som sammen med Bunnpris Bogen, Circle K Evenes, Evenes Grill & Bar, Joker Liland og YX Bogen - Niingskroa har dratt i gang en kampanje for å få flere til å melde flytting til kommunen.

Hver ny innbygger får ett gavekort på 2.000 kroner som kan brukes på en av disse bedriftene. Alle personene i en husstand får ett gavekort hver.

– Alle kommuner i Norge får tilskudd basert på hvor mange innbyggere man hadde 1.juli året før. For Evenes sin del er det svært viktig å få flere innbyggere, da det gjør at vi kan få et bedre tilbud til både nye og gamle innbyggere, står det i ei pressemelding fra Evenes kommune.

Kampanjen startet denne måneden og varer ut neste måned. Den retter seg mot innbyggere som allerede bor i kommunen, men som ikke har meldt flytting, og nye innbyggere som er aktuelle for å flytte.

Man kan ikke ha vært folkeregistrert i Evenes kommune de siste to årene.