Nå skal det gjøres noe med Rødskolen, men ikke det foreldre og ansatte ønsker