Har ikke gitt opp planene om senter for samvirke og beredskap

foto