Hvordan skal handel og innovasjon på tvers av grensen i fremtiden bli en bærebjelke i Barentssamarbeidet? Det var temaet på et seminar som nylig ble avholdt på Det russiske Diplomatakademiet i Moskva.

- Det er viktig at vi nå får Barentssamarbeidet over i en ny dimensjon hvor handel og industriell utvikling blir enda viktigere enn før, sier styreleder Remi Strand i Arctic Development AS i en pressemelding.

Initiativet til seminaret på Diplomatakademiet var et resultat av samarbeidsavtalen mellom Arctic Development AS med hovedkontor i Vardø og NIIGLOBE-Instituttet i Moskva.

- Målet var å drøfte fremtidsrettet næringsutvikling i Barentsområdet, med vekt på relasjonen Norge – Russland, og hvordan handel og innovasjon på tvers av grensen i fremtiden kan bli en bærebjelke i Barentssamarbeidet, slik det er ønsket både av tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre og president Vladimir Putin.

Remi Strand understreker at dette var et rent næringslivsseminar. Med i delegasjonen til Moskva var blant andre Tschudi Groupe som har investert stort i næringslivet i Sør Varanger.

Den «pessimistiske tilnærmingen»

- Det er tre grunnleggende tilnærminger som er tenkelige for å utvikle næringssamarbeidet over den norsk-russiske grensen. Det vi må unngå er den «pessimistiske tilnærmingen», hvor samarbeidet er farget av nasjonal sikkerhetspolitikk. Handelen påvirkes dermed av sikkerhetspolitikkens logikk, sier Remi Strand.

Han viser til at dette vil bremse næringslivssamarbeidet i Barentsområdet, og minner om situasjonen slik den var under den kalde krigen.

- Den andre tilnærmingen er den gamle og gode «optimistiske tilnærmingen» med frihandel, slik folk i Nord-Norge og folk i Nordvest Russland har handlet med hverandre i mer enn tre hundre år, frem til den russiske revolusjonen førte til stengte grenser, sier partner Arild Vollan.

Han er opprinnelig fra Harstad og partner i Arctic Development AS.

Arild Vollan viser til at i gamle dager ble det handlet over den norsk-russiske grensen uten innblanding av politiske myndigheter. Næringssamarbeidet fulgte markedets logikk. Dette førte til et sterkt og godt samarbeid mellom folk i Norge og folk i Russland, som i dag lever videre gjennom historiske og kulturelle bånd i Barentssamarbeidet.

- Ved å bygge fremtidens næringslivssamarbeid på de riktig gamle tradisjonene mellom næringsdrivende i Nord-Norge og i Nordvest Russland, så vil vi kunne legge til rette for innovasjonsclustre og økning av annet næringslivssamarbeid på tvers av grensene i nord, sier Arild Vollan.

Politikk og handel

- Den tredje tilnærmingen til fremtidens næringslivssamarbeid i Barentsområdet, er en sammenblanding av det pessimistiske og det optimistiske utgangspunktet foran, til den «feige middelvei». Da får næringsdrivende i Barentsområdet en tungvint miks av politikk og næringsliv, som ingen helt ut forstår, men som gjør at næringslivet må bruke betydelige ressurser for å skrive skjemaer, gjennomføre visumprosesser, tollprosesser og andre byråkratiske hindringer både i Norge og i Russland.

Vollan mener dette mellomstandpunktet vil dempe lysten til industriell satsing på tvers av nasjonale grenser i nord.

På Diplomatakademiets seminar innledet også Felix Tschudi om infrastruktur i Barentsområdet, og om næringslivspotensialet som kan realiseres med økt skipstrafikk gjennom Nordøst-passasjen.

Den nye transportruten

Deltakerne fra russisk side orienterte om forvaltningen av Nordøst-passasjen som global transportrute. Fra russisk side ble det også fremhevet behovet for utdannelse for å utvikle nordområdene. Det er behov for å skape «vår egen nordlige skole» der hensynet til miljøet balanseres mot hvordan vi utnytter ressursene i nord.

Diskusjonen på Diplomatakademiet avspeilte at det er stor interesse for samarbeid om næringsutvikling og innovasjonsprosjekter på russisk side i Barentsområdet. Diskutert ble også den nye aksen Kina/Russland/Norden, som den finske presidenten nylig har lansert som et fruktbart grunnlag for en ny næringsutvikling av nordområdene.

- Kina er har en viktig rolle å spille for å gjenopprette og videreutvikle den europeiske økonomien. Derfor er det viktig at Norge prioriterer å utvikle næringssamarbeidet både med Russland og Kina. For utviklingen av nordområdene kommer Kina til å bli sentral. Det er derfor viktig at det norske regjeringen får gjenopprettet det politiske forholdet til Kina. Også Moskva følger nøye konflikten mellom Norge og Kina, sier Vollan.