Reiseliv er en av de næringene som vokser raskest i verden. Det er 15 år siden forrige gjennomgang av norsk reiseliv.

– Dagens unge har et annet forhold til sosiale medier og teknologi enn det vi har, og de ser verden gjennom nye briller og i mindre skala, sier Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms.

Elever fra grunnskole, videregående og høyere utdanning i Nordland, Troms og Finnmark møtes til dyst 9. og 10. juni i og utenfor Tromsø.

– Når utdanning og arbeidsliv samarbeider, skapes utmerkede opplæringsarenaer og nyttige læringssituasjoner for elevene. Når de nå i tillegg kan levere innspillene sine til reiselivsmeldingen blir det vinn-vinn for begge, sier Johansen.

foto
Daglig leder i Ungt Entrepenørskap i Troms Foto: Ungt Entreprenørskap.