Offisersforbundet: – Det handler om å veie militære behov opp mot behov i fredstid