Harstadmann med bok om levd liv som ungdom og student