Disse har skrevet kontrakt om nytt bygg ved Sjøkanten senter