– Bedrifter må tørre å satse på ungdom som har falt utenfor arbeidslivet