Foreslår å fjerne deler av overflateparkeringen – nå!