Utvidet butikken – det viste seg å være et godt valg