Kaller regionens øverste ledere og forsvarssjefer inn til møte