– Vi har folk som tar risiko og som tør tenke annerledes