To kjøretøy i ulykke på riksveien – en person til legevakt