Tidligere kraftsjef i Harstad har fått styreplass i konkurrerende selskap