Disse to skal bidra til å sikre sykkeletappene i år

Jonas Verhage Mortensen og John Erling Lind-Hanssen i Brødrene Killi. Foto: Gisken A. Eriksen