Mer militær trafikk på E6 mellom Lakselv og indre Troms

foto