Disse Harstad-barnehagene fikk penger for å lære barn samisk