Demonstrerte mot naboens lagring av anleggsutstyr på strandtomt