«Vi har tilpasset godkjenning av timer og fakturering i henhold til gjeldende regelverk»

foto