– Et budsjett bedre enn forventet for Harstads del

foto