70 år med blomsterbestillinger er historie: - Det føles som om vi har revet bort en del av DNA-et vårt

foto