Hundrevis av kunder berørt av strømbrudd på nordsiden