Fylket avviser at de har ansvar for å utbedre trafikkfarlig kryss på fylkesvei