Flere slutter før tiden på videregående skole i Troms

foto