Harstadbedriften fikk krav på 14 milliarder. Får tilbakebetalt 1,6 millioner