Å legge skylda på skipper og fiskerne var et stort overgrep mot hele kystbefolkninga