Produksjonsoppstart på Melkøya planlagt til fredag