Har startet firma – skal ta på seg brøyteoppdrag

foto