– Kommuneøkonomien er god, og gir oss handlingsrom