Violeta fra Ukraina og David fra Myanmar fikk jobb i banken