Må spare opp penger for å få råd til å gjennomføre praksis