Her starter vaksinering mot sesonginfluensa og korona