Søker fritak fra politiske verv etter å ha fått ny jobb