Han krevde å få huskjøpet hevet, retten mente noe annet