– Det blir knagert om renta settes opp flere ganger

foto