Lokale skoler deltok da barna gikk 174.000 kilometer for miljøet